Další služby

Komplexní služby v energetice

Cílem společnosti Amper Market je nabídnout zákazníkům v podnikovém a veřejném  sektoru komplexní služby v energetice a to zejména:

  • Zajištění dodávek elektrické energie a plynu pro všechny skupiny B2B odběratelů
  • Výkup elektřiny od všech výrobců elektřiny (zemní plyn, teplárny, bioplyn, vítr, voda, sluneční záření, aj.)
  • Nabídka pokročilých produktů v obchodě s elektřinou pro velkoodběratele
  • Energetický audit, poradenství,  optimalizace odběru energií, analýzy
  • Energetické úspory - Energy Performance Contracting
  • Projektování a výstavbu lokálních distribučních sítí
  • Informační systémy pro provoz výroben elektřiny, LDS, EPC projektů

Výstavba střešních fotovoltaických elektráren

Elektřina přímo ze zdroje

Chcete-li pokrýt část spotřeby elektřiny z vlastních zdrojů a přispět ke snížení zátěže životního prostředí emisemi skleníkových plynů, můžete využit nabídku výstavby střešní fotovoltaické elektrárny od společnosti Europe Easy Energy z naší skupiny. Kromě kompletního řešení na klíč, garantujeme i získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Samozřejmostí je také podpora při vyřizování administrativy spojené s výstavbou a nabídka odkupu přebytků za tržní ceny. Více informací najdete zde.

Dotaz na výstavbu střešních FVE

Projekty energetických úspor

Nejmodernější technologie, která se vyplácí

Dokážeme pomoci s projekty na úsporu energií. Využívají se nejmodernější technologie, které tyto úspory umožňují. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií, snižování ztrát v oblasti vytápění a osvětlení objektů a technicko-administrativní opatření optimalizující spotřebu a nákup energie tak, aby bylo dosaženo co nejpříznivějších cen.

Specifickou oblastí jsou projekty takzvané energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, zkratka EPC), které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice. Tyto služby jsou efektivní zejména u subjektů veřejného sektoru a velkých společností, kterým šetří prostředky potřebné na investice do takových opatření.

Dotaz na projekty energetických úspor

Kogenerace

Výstavba a provoz kogeneračních jednotek

Zajistíme pro Vás výstavbu a provoz lokálních zdrojů výroby tepla a elektrické energie - kogeneračních jednotek - v odběrných místech. Tyto lokální zdroje umožňují zákazníkům společností získávat levnější teplo a elektřinu přímo ve vlastním provozu. Je možné využít i financování projektů, které jsou následně spláceny z výnosů z prodeje elektřiny a tepla.

Dotaz na kogenerační jednotky

Meteorologie

Kompletní meteorologické služby pro energetiku a zemědělství

Můžeme pro Vás zajistit vysoce kvalitní předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství. Služba se soustřeďuje hlavně na predikce výkonů solárních a větrných elektráren, díky nimž přináší významný zisk svým zákazníkům. Dále významně zpřesňuje předpovědi teploty vzduchu pro potřeby teplárenství a je schopna s ohledem na predikované meteorologické prvky předpovídat i spotřebu energie. Pro zemědělství je schopna zajistit předpovědi počasí s hlavním důrazem na srážkové a teplotní poměry následujícího období. Svým zákazníkům také zprostředkovává  on-line komunikaci se zkušeným meteorologem.

Dotaz na meteorologické služby

Distribuce

Snižování nákladů na distribuci a efektivnější využívání zdrojů

Náklady na distribuci elektrické energie tvoří v našich podmínkách významnou část ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je budování lokálních distribučních sítí (LDS).  LDS představují energetické sítě, které jsou v tuzemských podmínkách obvykle prostřednictvím napájecího transformátoru připojeny k vysokému napětí a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni odběratelé elektřiny. Do sítě mohou být připojeny i vlastní lokální zdroje, pro které není vždy k dispozici přípojná kapacita v regionální soustavě..
Pomůžeme se zajištěním projektování, budování a související organizaci distribučních služeb, včetně zajištění regulatorních požadavků (ERÚ), měření a fakturace.

Dotaz ohledně lokálních distribučních sítí

Webová kancelář