Podniky

Podnikový sektor je klíčovým cílem strategického zaměření společnosti a odběratelé z podnikového sektoru tvoří 2/3 objemu dodávek, které v roce 2017 dosáhly cca 1,5 TWh silové elektřiny a 200  GWh plynu. Počet odběrných míst dosáhl k 31. prosinci 2017 počtu 37 860. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika menších dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 odběrných míst. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje téměř 60 000 odběrných míst. V roce 2018 plánuje společnost dodat zákazníkům více než 2 TWh elektřiny a 300 GWh plynu za 4 mld. Kč.

Ať už jde od odběratele ze sítí NN nebo VN, nadnárodní koncerny, přední tuzemské společnosti nebo rodinné firmy, je úsilí společnosti Amper Market plně koncentrováno na naplnění jejich potřeb v oblasti energetiky. Minimalizace nákladů je samozřejmostí, její kreativní naplnění ale přesahuje běžný pojem nízké ceny. Prostřednictvím sesterské společnosti Amper Savings doplňují nabídku energetické služby, zaměřené na úspory energií.

Webová kancelář