Novinky

Důležité změny v rámci společnosti Amper Market, a.s.   18.2. 2019

V souvislosti se začleněním společnosti Amper Market, a.s. do skupiny Bohemia Energy bude docházet v následujících dnech k několika změnám, které se dotknou i zákazníků společnosti Amper Market, a.s. Věříme, že změny budou přínosem především pro naše zákazníky.

Dovolujeme si tedy upozornit na následující skutečnosti:

 • Zákazníci z řad domácností budou od 1. března 2019 převedeni do společnosti Europe Easy Energy a.s. (skupina Bohemia Energy). Zákazníci v rámci této změny nemusí činit žádné kroky. Veškerá práva a povinnosti dodavatele, vyplývající ze stávajících platných Smluv jsou od společnosti Amper Market a.s. převzaty v plném rozsahu. Zákazníci tím získají služby a zázemí dodavatele specializujícího se na domácnosti. Společnost Amper Market po 1. březnu 2019 již elektřinu domácnostem dodávat nebude.
 • Společnost Amper Market, a.s. bude s účinností od 1. března 2019 sídlit na nové adrese: Amper Market, a.s., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
 • Na současné adrese bude Amper Market, a.s. do 20. února 2019. Dosílka korespondence na původní adresu bude zajištěna nejdéle do 21. května 2019. Prosíme o zavedení nové adresy do Vašich evidencí co nejdříve, po 21. květnu 2019 nebude na stávající adresu pošta doručována.
 • Současně se změní i telefonní čísla společnosti, a to tak, že se prvních šest číslic stávajících telefonních čísel tj. 234 701 … změní na 246 034 … Poslední trojčíslí se nezmění.
 • V termínu od 25. února do 8. března bude společnost Amper Market, a.s. přecházet na nový provozní informační systém. Po celou dobu tohoto přechodu nebudou k dispozici standardní funkce, data nebudou aktualizována a bude pozastaveno zpracování reklamací. Od 9. března se můžete těšit na nový zákaznický portál s vylepšenými funkcemi.

Rádi bychom Vás dále informovali, že z důvodu technických změn v informačních systémech nebudou ve dnech od 25. 2. do 8. 3. aktualizovaná data zákaznického portálu pro zákazníky Amper Market. Požadavky a změny zadané v uvedeném období jeho prostřednictvím bohužel nemohou být zpracovány. Využijte proto, prosím, ostatní komunikační kanály (e-mail, případně telefon).  
 


Všechno nejlepší do nového roku!   17.12. 2018

Klima mění Česko   21.11. 2018

Probíhající změna klimatu je zásadním celospolečenským fenoménem 21. století. Je jednou z největších výzev v dějinách lidstva. Jejímu dramatickému nástupu čelí všechny země světa včetně České republiky. Nový cyklus České televize „Klima mění Česko“ se snaží ukázat, že klimatická změna nepředstavuje pouze hrozbu, ale je i velkou příležitostí, jak zlepšit různé oblasti lidského života. Ve druhém dílu tohoto minicyklu se hovoří o nárůstu emisí skleníkových plynů z lidských aktivit jako spouštěči klimatické změny. Jak je na tom Česko se snižováním těchto emisí, zejména emisí oxidu uhličitého? Které sektory jsou nejvíce zodpovědné za vypouštění emisí CO2 do atmosféry? Pomůže transformace energetiky, dopravy a průmyslu? Dokážeme plně využívat obnovitelné zdroje, elektromobilitu a energetické úspory? Mezi příklady patří podniků, kteří již dnes snižují svou vlastní uhlíkovou stopu, patří i společnost Skanska. Ta díky Amper Market využívá energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Celý díl můžete shlédnout na webu České televize.


Skupiny Bohemia Energy a Amper Holding navazují strategickou spolupráci   26.7. 2018

Mezi skupinami Amper Holding a Bohemia Energy proběhla transakce, která mění pozice na energetickém trhu České republiky.  Společnost Amper Market a.s. se po schválení této transakce ÚOHS stane součástí skupiny Bohemia Energy a současně kompetenčním centrem této skupiny pro podnikový a veřejný sektor. Na druhé straně se nabídka služeb dalších společností v rámci a.s. Amper Holding stane dostupnější pro stávající zákazníky firem skupiny Bohemia Energy.

Dovolujeme si upozornit na některé skutečnosti, které byly v rámci této transakce dojednány nebo z ní vyplynou:

 • Značka Amper Market i stávající právní subjekt Amper Market, a.s. (dále také AM) zůstávají zachovány bez časového omezení.

 • Veškeré stávající smlouvy a obchodní podmínky Amper Market, a.s. zůstávají v platnosti. Pro zákazníky z podnikového a komunálního sektoru se nemění kontaktní osoby – obchodní manažeři AM. Pro domácnosti se kontakty také nemění: http://www.ampermarket.cz/kontakty.

 • Transakce je odrazem konsolidace nejen českého, ale i evropského trhu v oblasti obchodování s komoditami (viz např. také spojení E.ON a Innogy) a s ním spojená potřeba větších podnikatelských celků vybavených většími finančními a lidskými zdroji, nutnými nejen pro zabezpečeni stávajících, ale i rozvoj nových služeb v dané oblasti.

 • Toto obchodní spojení bude disponovat klíčovou konkurenční výhodou, která spočívá ve společné vůli, zájmu a chuti českých podniků zdravě soutěžit s polostátními či nadnárodními uskupeními.

 • Amper Market, a.s. se stane součástí skupiny s více než 1 milionem odběrných míst, roční dodávkou téměř 5 TWh a předpokládaným obratem 16 mld. Kč v letošním roce, s výhledem na další významný růst v roce 2019. Toto postavení bude skupině garantovat významnou pozici na trhu s výrazným odstupem před dalšími soutěžiteli a s velmi těsným rozdílem za vedoucí trojicí dodavatelů - distributorů, přičemž aspirace na místo č. 3 v roce 2019 nabývá čím dál reálnějších obrysů.

 • Po předpokládané analýze možných synergií obou skupin, jejich společností a zákaznických potřeb segmentu B2B a B2G, lze v příštím roce očekávat zlepšení stávajících a zavedení nových služeb, o kterých Vás budou včas informovat Vaši obchodní manažeři a/nebo naše oddělení marketingu.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, své obvyklé partnery na naší straně.


Amper Market dosáhl 40 000 odběrných míst   19.6. 2018

K 31. květnu 2018 obsluhovala Společnost Amper Market 40 258 odběrných míst. Meziročně se počet odběrných míst zvýšil cca o 5 000.

Přehled počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů najdete na webových stránkách OTE a.s. zde.


Květen byl zhruba o tři stupně teplejší než obvykle   1.6. 2018

S výjimkou období mezi 15.-20. květnem jsme po většinu dní měli nadnormální teploty, což se odrazilo i v měsíčních průměrech, které byly asi tři stupně nad dlouhodobým průměrem. Ačkoliv někde nám bouřky přinesly dostatek i nadbytek srážek, dlouhotrvající sucho bylo na většině území spíše jenom zmírněno. Hlavním problémem zůstává nedostatek vody ve většině vodních toků a nízký stav podzemních vod, a to především ve východní polovině republiky.

Příznivou zprávou je, že tzv. „zmrzlí muži“ se poněkud opozdili a obávané mrazíky nechali někde na horách nebo daleko na severu.

Společnost Amper Market využívá služby Amper Meteo pro predikci výroby elektřiny. 


Amper Market mezi TOP5 dodavateli elektřiny v roce 2018!   12.3. 2018

Akciová společnost Amper Market dodala za první dva měsíce roku 2018 zákazníkům 375 GWh elektřiny. Za letošní rok počítá s dodávkami cca 2,1 TWh. Tím se Amper Market s tržním podílem cca 3,4% dostane na 4-5. místo spolu s BEE za ČEZ, E.ON a PRE. V roce 2018 je tedy Amper Market na žebříčku již podstatně výše než byl v roce 2017 podle článku uvedeného zde.

 


Amper Market realizoval v roce 2017 rekordní obchody. Stal se jedním z největších obchodníků s elektřinou v ČR   17.1. 2018

Společnost Amper Market zaznamenala za rok 2017 rekordní objem obchodů s elektřinou a stala se jedním z největších obchodníků s touto komoditou v České republice. Úspěšně se rozjíždí i obchod s plynem, který začala firma svým zákazníkům dodávat loni.

V rámci obchodů s fyzickou komoditou se zákazníky a decentrálními výrobci Amper Market v roce 2017 zobchodoval 2,8 terawatthodin (TWh) energií. Z toho prodej elektřiny činil 1,9 TWh, nákup elektřiny 0,6 TWh a prodej plynu 0,3 TWh. 

Na velkoobchodních trzích, tj. zejména na burzách v Lipsku a v Praze realizoval Amper Market obchody s finančními futures na elektřinu za cca 2,1 mld. Kč, což představovalo 2,5 TWh elektřiny. U zemního plynu šlo o 1,2 TWh finančních futures, celkem tedy o 3,7 TWh obchodů s finančními futures na obě komodity (což nezahrnuje spotové obchody s oběma komoditami).

Amper Market se tak stal prvořadým hráčem na maloobchodním i velkoobchodním trhu  s energiemi v České republice. Pro srovnání: obchody Amper Market s fyzickou komoditou i budoucími kontrakty s finančním vypořádáním představují v součtu 6,5 TWh, tj. zhruba 10-15 % objemu českých obchodů na pražské komoditní burze PXE a převyšují objem celého obchodování naší druhé největší energetické burzy, kladenské ČMKBK.

„Sázíme na transparentní, férový přístup k zákazníkům. Velkoodběratelům nabízíme produkty ve vazbě na burzu a veřejně dostupné živé ceny, pro maloodběratele máme přehledné ceníky bez různých „pastí“, jsem rád, že tento přístup se nám vyplácí,“ říká předseda představenstva společnosti Amper Market Jan Palaščák.

Amper Market byl původní zakladatelskou firmou skupiny Amper Holding, která dnes nabízí služby zákazníkům prostřednictvím specializovaných „dcer“, kde např. kromě ESCO společnosti Amper Savings naleznete i profesionální meteorologickou firmu Amper Meteo. Holding funguje jako ucelený koncept nabídky služeb pro decentralizovanou energetiku, který se stal vzorem pro konkurenci. Amper Holding také jako první v České republice spustil koncept „virtuální elektrárny“ a zahájil realizaci směrnice EU o energetické účinnosti zavazující dodavatele energií k úsporám.

Obrat holdingu narostl v roce 2017 na  více než 3 mld. Kč, v roce 2018 se čeká růst na cca 4 miliardy korun. Z větších dodavatelů elektřiny nad 30 000 odběrných zaznamenal Amper Market v roce 2017 nejrychlejší nárůst odběratelů, téměř o čtvrtinu za prvních 9 měsíců 2017. K novinkám loňského roku patřilo také obchodování se zemním plynem, u kterého je letos očekáván nárůst dodávek koncovým zákazníkům na více než 300 GWh. K zákazníkům Amper Market patří v roce 2017 například Hlavní město Praha nebo statutární město Brno. Někoho možná překvapí, že Amper Market dodává zelenou energii i na Pražský hrad…


Kontakt pro média:
Jan Palaščák
předseda představenstva
Amper Market, a.s.
T: +420 225 282 790
palascak@ampermarket.cz   

Doplňující informace:
Amper Market, a.s. je předním hráčem na trhu alternativních dodavatelů energie a energetických služeb (obrat cca 4 mld. Kč). Firma je rovněž významným inovátorem (např. jako první v zemích Visegrádské čtyřky uvedla do praxe koncept tzv. „virtuální elektrárny“) a zvláštní důraz klade na etiku podnikání v energetickém odvětví. Součástí aktivit firmy na tomto poli jsou i energetické služby pro obce v oblasti úspor energie financovaných dodavatelem (EPC) nebo budování samostatného energetického hospodářství obcí. Pod záštitou firmy se také koná soutěž Energetický starosta roku.
                                                         


Přejeme všechno nejlepší do nového roku.   23.12. 2017

Novoročenku Amper Market si můžete prohlédnout zde.


Hledáme posily!   7.12. 2017

Společnost Amper Market, a.s., významný dodavatel elektrické energie a plynu do podniků i veřejného sektoru, hledá nového kolegu/kolegyni do Oddělení back office. Vaše životopisy zasílejte na kudrnovska@ampermarket.cz.
 


Nové ceníky Amper Market, a.s.   1.12. 2017

V roce 2018 vzroste regulovaná i neregulovaná složka ceny elektřiny/sdružených služeb dodávky elektřiny. Růst regulované složky stanovil Energetický regulační úřad příslušným cenovým rozhodnutím, viz zde.

Vzhledem k prudkému růstu cen silové elektřiny na velkoobchodních trzích byla i naše společnost nucena upravit neregulovanou složku ceny. Podkladové aktivum rovnoměrná dodávka elektřiny na celý rok 2018 vzrostla z cen okolo 21 EUR/MWh z jara loňského roku na současných více než 38 EUR/MWh, tj. téměř na dvojnásobek, resp. o cca 425 Kč. Díky strategii postupného nákupu elektřiny a díky projektu virtuální elektrárny nemusí a.s. Amper Market promítnout celý růst cen do ceníků. Částečné navýšení ceny silové elektřiny o 105 – 160 Kč/MWh (bez DPH) u jednotlivých tarifů, resp. 14 Kč (domácnosti, cena bez DPH) a 24 Kč (firmy, cena bez DPH) u měsíčního poplatku, je však nezbytné. Přesto zůstane naše společnost velmi pravděpodobně mezi nejlevnějšími dodavateli dle nezávislého srovnávače Energetického regulačního úřadu. I z tohoto důvodu věříme, že nám zachováte přízeň.

Nové ceníky, účinné od 1.1.2018, jsou dostupné na webových stránkách Amper Market, a.s. Pro domácnosti zde a pro firmy zde
 
V případě nesouhlasu s výše uvedenou změnou ceníku jsou zákazníci oprávněni v souladu s ustanovením § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, od smlouvy se společností Amper Market a.s. písemně odstoupit, a to nejpozději desátý den před dnem účinnosti nových ceníků.
 
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na zákaznické lince 800 701 313 nebo prostřednictvím e-mailu info@ampermarket.cz.

 

 


Amper Market vede v růstu   16.11. 2017

Počet odběrných míst elektřiny (OPM) obsluhovaných společností Amper Market se od počátku letošního roku zvýšil o více než 7 000 a k 31. říjnu dosáhl celkového počtu 37 420. Tím společnost dosáhla přírůstku 24% v počtu OPM, což ji ve zmíněném období řadí na první místo mezi 10 největšími energetickými dodavateli v ČR. Společnost v letošním roce získala i 736 nových odběrných míst, která zásobuje zemním plynem.

Přehled počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů najdete na webových stránkách OTE a.s. zde.


Amper Market na konferenci Smart Energy Forum   27.10. 2017

V rámci 3. ročníku konference a výstavy Smart Energy Forum, která proběhla v Praze 26. 10. vystoupil Jan Palaščák v diskusním fóru s příspěvkem o možnostech využití virtuální elektrárny v ČR. Prezentaci si můžete prohlédnout v příloze.


Dokumenty
ke stažení: Prezentace Jana Palaščáka na Smart Energy Forum pdf

Amper Market rozsvítí Pražský hrad   24.4. 2017

Společnost Amper Market, a.s. dodá v letech 2017 a 2018 elektrickou energii Správě Pražského hradu v ročním objemu 7,6 GWh. Správa Pražského hradu spravuje jak samotný Pražský hrad a jeho rozsáhlý areál, tak i zámek v Lánech. Tak jako u ostatních zákazníků Amper Market bude elektřina cca ze 37% vyrobena z obnovitelných zdrojů.


Počty odběrných míst rostou   22.8. 2017

Společnost Amper Market obsluhovala k 31. červenci letošního roku celkem 35 566 odběrných míst. Oproti stavu z ledna 2017 tak přibylo přes 5 000 odběrných míst. Společnost navíc získala i 681 nových odběrných míst, která zásobuje zemním plynem. K novým zákazníkům Amper Marketu patří v roce 2017 například Hlavní město Praha včetně veřejného osvětlení nebo statutární město Brno.

Přehled počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů najdete na webových stránkách OTE a.s. zde.


Amper Market a Amper Savings na kolech   31.7. 2017

Po dvou náročných cyklistických víkendech v Moravské Třebové známe výsledky obou závodů. Moravskotřebovský cyklomaraton Amper Savings se jel 22. července za příjemného počasí na tratích 80 a 50 km. Na královské 80 km trati v členitém terénu byli nejrychlejší Martina Neumannová z Prestige Cycling Teamu a Roman Šťastný z Rock Machine Cyklomax. Závodu se na padesátikilometrové trati zúčastnil i náš firemní tým. Ve včerejším silničním Amper Market Cupu (tratě 90, 70 a 50 km) ovládl 90 km trať Tomáš Zechmeister z Favoritu Brno v čase 2:35:47. Mezi ženami na 50 km byla nejrychlejší Markéta Hájková z SKP Duha Lanškroun v čase 1:54:02. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem účastníkům.


Kdo a na čem vydělává v energetice   14.6. 2017

O tom kdo a na čem vydělává v energetice se můžete dočíst zde.

Každý fungující podnik by měl tvořit přiměřený zisk. Otázka je, zda by takový zisk měl být pod úřední ochranou a pokud ano, jaká by v takovém případě měla být přiměřená míra zisku. Pokud se zisk tvoří bez regulace, je přiměřenost dána mírou slušnosti a dobrého vkusu na obou stranách obchodního vztahu. Ve společnosti Amper Market ambici být uměření máme a náš podnikatelský záměr je tímto přístupem významně ovlivňován.


Soutěž o Energetického starostu roku zná vítěze   20.4. 2017

Energetickým starostou roku se stal Miloš Izák z Moravské Třebové! Blahopřejeme! Mezi finalisty se nakonec probojovali také: Irena Burešová (Přelouč), Eva Vanžurová (Písek) Pavel Bezděk (Skuteč) a Ladislav Chlupáč (Litoměřice). Cenu pro vítěze předal předseda představenstva Amper Holdingu Jan Palaščák spolu s redaktorem Deníku Alešem Vojířem.

Město Moravská Třebová se věnuje energetickým otázkám dlouhodobě a systematicky. Dva realizované projekty EPC (opatření jsou financována z dosažených úspor) ušetří ročně celkem zhruba 4,5 mil. Kč. Úspory v rámci projektů budou realizovány po dobu deseti let, a to mezi roky 2015 a 2024.

Jan Palaščák také přítomným zástupcům komunální sféry přiblížil energetické služby, které poskytuje Amper Holding. Více informací najdete zde: http://bit.ly/2ouCOdB.


Jan Palaščák v Koalici pro transparentní podnikání   26.4. 2017

Jedním ze tří představitelů Koalice pro transparentní podnikání, kteří budou zastupovat koalici navenek v následujícím dvouletém období, byl dnes zvolen Ing. Jan Palaščák, generální ředitel a předseda představenstva Amper Market, a.s.

Koalice pro transparentní podnikání je sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje více než čtyřicet významných společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.


Amper Market mezi nejférovějšími dodavateli   11.4. 2017

V rámci několikaměsíčního výzkumu hledajícího "Nejférovějšího dodavatele energií roku 2017", který zpracoval nezávislý server srovnám.cz, se Amper Market umístil mezi nejlepšími. Podrobné výsledky výzkumu najdete zde.


Amper Market výhodnější než vítěz dTestu   10.4. 2017

Příjemný dopis jsme obdrželi od zákazníka, pana M.N. z Pardubického kraje. Byl překvapen i potěšen tím, že ceny elektřiny, kterou Amper Market dodává do jeho vlastní a do spřátelných domácností s různými distribučními sazbami a které porovnal ve srovnávači (viz zde a zde), vycházejí podstatně lépe než cena výherce v dTestu. Dopis potěšil i nás.


Amper Market v roce 2016 dosáhl obratu 3 miliardy Kč   3.2. 2016

Podle předběžných finančních výkazů za rok 2016 dodala akciová společnost Amper Market koncovým zákazníkům více než 1 250 GWh elektrické energie a obdobné množství elektřiny zobchodovala i na velkoobchodních trzích. Celkový roční obrat činil přibližně 3 miliardy Kč při kladném hospodářském výsledku.

V roce 2017 růst Amper Market pokračuje v obou klíčových segmentech, u podniků i municipalit, kde Amper Market, a.s. úspěšně zahájila i dodávky plynu, např. Ministerstvu práce a sociálních věcí a Statutárnímu městu Brno. Ve veřejném sektoru se Amper Market podařilo na roky 2017-2018 získat v transparentním výběrovém řízení i další významnou zakázku: dodávku elektrické energie pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy. Amper Market tak potvrzuje i v sedmém roce působení na trhu svou roli spolehlivého partnera nejen pro podniky ale i veřejný sektor.


Amper Market pro největší města v České republice   6.12. 2016

Největší města České republiky budou v roce 2017 zákazníky společnosti Amper Market. Společnost dodá elektřinu Praze, Brnu i Ostravě. Objem zakázky pro hlavní město, získané prostřednictvím burzy PXE, dosáhne v roce 2017 cca 30 GWh. Městu Brno dodá Amper Market navíc i zemní plyn. Portfolio největších zákazníků z veřejného sektoru doplňují i tři kraje: Karlovarský, Olomoucký a Vysočina.


Amper Market pokračuje ve snižování cen elektřiny   1.12. 2016

Společnost Amper Market, a.s. dnes zveřejnila ceníky elektřiny na rok 2017. Oproti roku 2016 dochází ke snížení cen pro podniky i domácnosti v jednotkách %. Největší zlevnění se týká vyšších distribučních sazeb, kde je to až 45 Kč/MWh a nejvíce tak ušetří podnikatelé a domácností s vyšší spotřebou elektřiny. Ceny se snižují i přesto, že poslední dva měsíce velkoobchodní ceny elektřiny společně s cenami uhlí výrazně vzrostly a dostaly se na vyšší úroveň než před rokem. „Udržení vstřícné cenové politiky a.s. Amper Market umožňuje jedinečný systém nákupu elektřiny, založený na aktivní účasti na energetických burzách v Lipsku a v Praze, využití obchodní virtuální elektrárny a partnerství s výrobci elektřiny. Naše nízké ceny nejsou založeny na spekulaci a umíme je tak udržet dlouhodobě“, uvedl Jan Palaščák, generální ředitel Amper Market a.s.

„Společnost Amper Market se i nadále bude nejvíce zaměřovat na podniky, municipality a výrobce elektřiny a na ucelenou nabídku energetických služeb zahrnujících i energetické úspory nebo výrobu energií přímo u zákazníka“, doplnil Jan Palaščák.

Kompletní ceníky včetně regulovaných plateb budou zveřejněny v nejbližší době v závislosti na postupu Energetického regulačního úřadu ve vztahu k regulovaným platbám, zejména platbám za podporované zdroje energie.

Ceník na rok 2017 pro podniky je k dispozici zde a ceník pro domácnosti zde.


Otevřené trhy v energetice   8.11. 2016

...a jejich nepřátelé. Přijdťe na přednášku Ing. Jana Palaščáka, generálního ředitele Amper Market, a.s. pořádanou ve spolupráci s Institutem energetické ekonomie FFÚ VŠE. Přednáška se uskuteční 15. listopadu 2016 od 18:00 na VŠE v Praze.


Výroční zpráva společnosti Amper Market   13.7. 2016

Do výroční zprávy společnosti Amper Market, a.s. můžete nahlédnout zde (PDF 17,4 MB).
 


Aktuální příležitosti a rizika v podnikové energetice   2.5. 2016

Již tradiční semináře pro zákazníky společnosti Amper Market proběhly 26. dubna v Praze a 27. dubna v Brně za přítomnosti cca 80 účastníků. Letos byly přednášky věnovány především aktuální tématice dlouhodobého poklesu cen a nové tarifní struktury. Dále také možným externím rizikovým faktorům v energetice, zejména extrémním meteorologickým jevům a změnám klimatu.

Přednášky:
1.(Ne)povedená liberalizace energetických trhů, aneb proč vlastně cena elektřiny dlouhodobě klesá z akademického pohledu – Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., ČVUT FEL
2.Nová tarifní struktura - důvody zavedení a principy implementace – Ing. Jiří Malý, Ph.D., EGÚ Brno, a.s.
3.Energetická efektivita v budovách - skutečná potřeba, nebo jen další požadavek EU? - Ing. Radim Kohoutek, Amper Savings, a.s.
4.Využití predikce počasí v moderní energetice - RNDr. Milan Šálek, Ph.D., přední český meteorolog

Zájemci z řad zákazníků společnosti Amper Market si mohou vyžádat prezentace ze seminářů na adrese akce@ampermarket.cz.


Akciová společnost Amper Market oznamuje předběžné výsledky za rok 2015   13.4. 2016

Podle předběžných finančních výkazů za rok 2015 prodala akciová společnost Amper Market  1 170 GWh elektrické energie, což představuje cca 60% nárůst oproti celkovému prodanému množství v roce 2014. Toto množství představuje přibližně 2% spotřeby koncových zákazníků v ČR. Přibližně 630 GWh (53,8% prodané elektřiny) pocházelo z vlastní výroby a smluvně zajištěných zdrojů. Celkový roční obrat činil přibližně 2,7 miliardy Kč při kladném hospodářském výsledku.
 
O 6 651 vzrostl během roku 2015 počet odběrných míst, do kterých dodává elektřinu Amper Market, a.s. Z hlediska růstu počtu odběratelů se tak Amper Market opět zařadil mezi nejrychleji rostoucí společnosti. K 29. 2. 2016 dodávala společnost Amper Market elektřinu do 30 596 odběrných míst. Z tohoto počtu představují cca 70% odběratelé z řad podniků, živnostníků a veřejného sektoru a 30% domácnosti.


Opět mezi nejlepšími   15.2. 2015

O 6 651 vzrostl během roku 2015 počet odběrných míst, do kterých dodává elektřinu Amper Market, a.s. Z hlediska růstu počtu odběratelů se tak Amper Market opět zařadil mezi nejrychleji rostoucí společnosti. Obsadil páté místo, vesměs za řádově většími společnostmi (RWE, ČEZ). Od roku 2013 přitom počet změn dodavatelů klesá. Klesající tendenci potvrdily i výsledky roku 2015, kdy dodavatele změnilo necelých 280 tisíc odběratelů z řad domácností a firem.

Více se můžete dočíst například zde. O očekávané nové struktuře tarifů zde.


Informace o povinnostech souvisejících s kontrolním hlášením k DPH   8.2. 2016

Vážení klienti,

z důvodu zavedení povinnosti sestavování kontrolního hlášení k DPH vydáváme následující informaci:

S ohledem na novou povinnost vykazovat doklady včetně jejich evidenčních čísel v kontrolním hlášení k DPH bohužel musíme přejít na přísnější režim, v rámci kterého nebudou klientům zasílány daňové doklady k platbám v CZK dle platebního kalendáře v CZK. Jako daňový doklad poslouží přímo platební kalendář, jehož číslo bude použito jako evidenční číslo daňového dokladu v kontrolním hlášení.  Vzhledem k velkému množství klientů bychom v případě nesystémového zasílání daňových dokladů nemohli zaručit soulad evidenčních čísel vykázaných v kontrolním hlášení.

Pouze k zálohovým platbám v cizí měně a k mimořádným zálohovým platbám uhrazeným nad rámec platebního kalendáře budou vystavovány a zasílány daňové doklady k přijatým platbám, jejichž čísla budou použita jako evidenční čísla daňových dokladů v kontrolním hlášení.

Platební kalendář je podle §31a zákona o DPH při splnění předepsaných požadavků daňovým dokladem a nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty (§ 31a, odst. 2). Datum, které je uvedeno na platebním kalendáři vystaveném Amper Marketem, je datem splatnosti, nikoliv datem uskutečnění zdanitelného plnění/přijetí platby. Datem uskutečnění zdanitelného plnění/přijetí platby je v tomto případě datum, kdy byla záloha připsána na účet společnosti Amper Market, obvykle tedy následující pracovní den po odeslání platby z účtu odběratele.

Na platebním kalendáři je pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH uvedeno: "Odpočet DPH na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze za podmínek a ve zdaňovacím období, kdy částky uvedené v platebním kalendáři byly připsány ve prospěch účtu dodavatele."

Do kontrolního hlášení je možné uvádět stejná čísla dokladů, a to jak meziměsíčně, tak v rámci jednoho měsíce, pokud se liší datum uskutečnění zdanitelného plnění/datum povinnosti přiznat daň. Systém finanční správy tento typ duplicit nevyhodnotí jako chybný. Tato skutečnost byla potvrzena ze strany Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s odkazem na Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení a na strukturu souboru kontrolního hlášení – viz dále.
V bodě 1.10 Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení, zveřejněných na internetových stránkách GFŘ (www.financnisprava.cz), je uvedeno, že v případě platebního kalendáře podle § 31a zákona od DPH každé dílčí zdanitelné plnění/související úplata se bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění/data přijetí úplaty s opakováním ev. čísla dokladu platebního kalendáře.

Ve struktuře souboru kontrolního hlášení, která je rovněž zveřejněna na uvedených internetových stránkách, je k části B2 kontrolního hlášení: „... nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu od jednoho poskytovatele plnění  v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň“. Analogický postup platí pro část A4.

Dovolujeme si též upozornit na stanovisko k nutnosti používat pro uplatnění samostatné daňové doklady: „…je nezbytné, aby pro správné porovnání a spárování transakcí mezi dodavatelem a odběratelem byla daná transakce v kontrolním hlášení odběratele zachycena nikoliv pouze jedním zápisem s uvedením nároku na odpočet DPH z celkové hodnoty zdanitelného plnění, ale dle jednotlivých obdržených daňových dokladů“. (Odpověď 3: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi).

Příklad: Obchodní společnost Diolame, a.s. uhradila na základě platebního kalendáře dvanáct záloh po 14 000 Kč (bez DPH), přičemž ve svých daňových přiznáních neuplatnila nárok na odpočet z těchto záloh. Následně je obchodní společnosti vystavena zúčtovací faktura na dodané plnění ve výši 200 000 Kč (bez DPH) a ve faktuře jsou zohledněny uhrazené zálohy ve výši 12 x 14 000 Kč = 168 000 Kč (bez DPH). Diolame, a.s. si nemůže uplatnit nárok na odpočet z částky 200 000 Kč pouze na základě faktury. Do kontrolního hlášení musí uvést postupně všechny zálohy, ze kterých si odpočet uplatní na základě platebního kalendáře; na základě faktury si může uplatnit nárok pouze z částky 32 000 Kč (tj. k evidenčnímu číslu faktury uvede pouze nárok na odpočet z částky 32 000 Kč). V kontrolním hlášení tedy bude pro tuto transakci místo jednoho řádku uvedeno 13 řádků - dvanáct pro jednotlivé zálohy se stejnými evidenčními čísly daňového dokladu, ale různými DUZP, a jeden pro zúčtovací fakturu s evidenčním číslem a DUZP této faktury.

Děkujeme za pochopení

Amper Market, a.s.

 


Loňské výsledky obchodování společnosti Amper Market, a.s.   28.1. 2016

Celkem 1 170 GWh elektrické energie dodala svým zákazníkům v roce 2015 společnost Amper Market, a.s. Toto množství představuje cca 2% spotřeby koncových zákazníků v ČR. Z toho bylo cca 630 GWh (53,8%) z vlastní výroby a smluvně zajištěných zdrojů. Nejvíce elektřiny přitom pocházelo z větrných elektráren a bioplynových stanic. Energie přímo od dodavatelů byla dále doplněna nákupy na Pražské energetické burze, EEX Lipsko a od velkoobchodních partnerů.


Upozornění pro zákazníky   12.1. 2015

Vážení zákazníci,

přijměte, prosím, naši omluvu a upozornění na to, že může dojít ke zpoždění ve vystavování faktur za elektřinu dodanou v loňském roce. Problém se týká především faktur v kategorii maloodběr.
Problém vznikl mezi Operátorem trhu a distribučními společnostmi, které sice řádně provedly odečty elektřiny, ale v informačních systémech nebyly tyto odečty dosud úplně zpracovány.
Není to vinou ani naší, ani Operátora trhu, ani distribučních společností. Problém je důsledkem toho, že po novele energetického zákona byly příslušné prováděcí předpisy týkající se vyúčtování dodávek elektřiny a změny způsobu výpočtu platby za podporované zdroje energie vypracovány až na poslední chvíli, tj. před několika týdny. Přes veškerou snahu se nepodařilo příslušné informační systémy na tyto změny připravit. Všechny zmíněné subjekty i my na řešení problému intenzivně pracujeme. Věříme, že případné prodlení bude co nejmenší.

Amper Market, a.s.


Zákaznický portál   8.1. 2015

Rádi bychom všechny zákazníky upozornili na možnost využití Zákaznického portálu Amper Market. Vstup do portálu se nachází pod tlačítkem Zákaznická sekce a přístupové údaje byly zaslány na kontaktní e-mail uvedený v smluvní dokumentaci. Zákaznický portál je možné využít podle kategorie zákazníka ke sjednávání rezervovaných kapacit, exportu hodinových dat i zadávání samoodečtů elektroměrů. Dále je na Zákaznickém portálu možné zjistit výši zálohy pro každý aktuální měsíc, sledovat stav dílčích úhrad a stahovat vystavené faktury.


Tisková zpráva Amper Market, a.s. ke kauze Energie pod kontrolou   10.12. 2015

Několik stovek obcí a několik stovek dalších zákazníků z řad domácností i podnikatelů v minulosti uzavřelo smluvní vztah s „neziskovou“ společností Energie pod kontrolou o.p.s., event. s „energetickou společností“ EPK Trade s.r.o. Tyto společnosti tvoří společně se společnostmi EPK Zakladatel, a.s., FIGAROM Invest, a.s., EXELED s.r.o., americkou společností Titanium Investment Group LLC a dalšími společnostmi „skupinu EPK“. Skupina EPK dluží naší společnosti Amper Market, a.s. několik desítek milionů Kč za dodávky elektřiny, které do odběrných míst těchto zákazníků jako primární dodavatel dodává již dva roky naše společnost. Amper Market jednající s péčí řádného hospodáře, s ohledem na své dodavatele, ostatní zákazníky a akcionáře  však po vyčerpání všech možností  jednání se zástupci skupiny EPK dále již nemůže elektřinu do cca 5000 odběrných míst dodávat bezplatně. V dnešním pořadu České televize Události v regionech byla tato kauza zmíněna v reportáži z obce Miletín, avšak pouze v tom kontextu, že „obě společnosti vedou obchodní spor“ a „vánoční stromeček možná nebude svítit“. Rádi bychom proto v této tiskové zprávě uvedli další podstatné informace, na které v uvedené reportáži nebyl prostor.
Osvětlení ve škole, kotelna i zmíněný vánoční stromeček zatím v Miletíně svítí a zde je třeba zdůraznit, že již několik měsíců je do těchto odběrných míst elektřina dodávána jen díky tomu, že Amper Market nechce trestat obce za to, že se patrně staly obětí stejného podvodu jak my sami. Uvědomujeme si dobře nejen naše povinnosti podle energetické zákona ale i složitost situace pro dotčené obce, kde i přerušení dodávek elektřiny do těch odběrných míst, u kterých to energetický zákon umožňuje, by bylo pro občany těchto obcí velmi nepříjemné. Jsme dlouholetým spolehlivým partnerem komunálního sektoru od nejmenších obcí po města Praha, Brno, Ostrava a desítky dalších měst. Chtěli bychom proto všechny dotčené zákazníky ubezpečit, že jsme kroky vedoucí k přerušení dodávek elektřiny pozastavili tak, aby dotčené obce mohly celou záležitost řádně projednat na zastupitelstvech nebo v radách obcí. Bezprostřední přerušení dodávek elektřiny tedy těmto zákazníkům nehrozí.
Reportáž ČT však nezmínila příčinu toho, proč dodávky elektřiny do odběrných míst několika stovek obcí a měst po celé republice jsou ohroženy. Je to podle všech indicií promyšlený podvod, který spočívá zejména v tom, že společnost Energie pod kontrolou o.p.s. v roli prostředníka nebo "správce" odběrných míst obcí vybrala od obcí zálohy na elekřinu, které následně patrně vyvedla ze společnosti nebo použila za jiným účelem. Jinak si neumíme vysvětlit fakt, že tato "nezisková" společnost, resp. celá "skupina EPK" nám dluží již několik desítek milionů Kč za elektřinu, kterou Amper Market, a.s. jako primární dodavatel (viz údaje Operátora trhu s elektřinou, OTE a.s.) dodává konečným zákazníkům - převážně obcím. V této věci mj. již okresní soud v Hodoníně vydal účinné předběžné opatření, které skupině EPK ukládá povinnost vybrané zálohy od obcí používat výhradně za účelem zaplacení dodávek elektřiny jejich skutečnému dodateli - Amper Market, a.s. Rovněž jsou dle našich informací v této věci aktivní orgány činné v trestním řízení. Bohužel ani po vydání tohoto předběžného opatření (viz příloha) účinného od 12.11. nebyly naše pohledávky uhrazeny a naopak jejich výše dále narůstala. Současně dne 26.11. jsme z údajů OTE zjistili, že dochází za součinnosti zástupců skupiny EPK a některých dalších firem k pokusu o krádež zákazníků na zcela neznámou společnost Energie Pro s.r.o. (viz naše vyjádření ze 4.12. v příloze), která není ani subjektem zúčtování u OTE a jedná se tedy evidentně o "bílého koně" sloužícího k vyvedení portfolia zákazníků: http://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-elektrina/pocty-opm-dodavatelu
Z těchto důvodů a až v reakci na vše výše uvedené jsme byli nuceni přistoupit ke krokům, na které máme právo dle platné legislativy i uzavřených smluv a které nevyžadují součinnost zástupců skupiny EPK.
Zde je třeba ještě zdůraznit, že dotčení zákazníci nyní jsou vzhledem k neplatnosti smluv s EPK (viz právní stanovisko v příloze) v bezesmluvním vztahu. Současně na naše náklady odebírají elektřinu od naší společnosti. Proto těmto zákazníkům nabízíme uzavírání smluv přímo s naší společností, což je narovnáním současné situace. Mimo to obcím nabízíme lepší cenové podmínky bez dodatečné marže, kterou v rozporu se svými smlouvami skupina EPK dosud realizovala prostřednictvím EPK Trade s.r.o.
Dále je třeba zmínit další souvislosti aktivit skupiny EPK, kterými se zabývala již v květnu tohoto roku rovněž Česká televize v obsáhlejší reportáži zde:      
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/215452801240020. Především není možné dohledat koncové vlastníky a beneficienty podnikatelských subjektů ve skupině EPK, kde nezisková organizace Energie pod kontrolou o.p.s. je jen jednou z mnoha společností této skupiny. Oprávněné otazníky možného střetu zájmů v této souvislosti vyvolává složení početných orgánů této o.p.s., kde ve správní radě a v dozorčí radě této společnosti figuruje celá řada lokálních politiků z řad starostů a zastupitelů, viz web společnosti nebo aktuální výpis z obchodního rejstříku v příloze. Někteří členové dozorčí rady přitom své angažmá již veřejně popírají, např. p. Juránek z Moravského Krumlova nebo p. Hubáček z Luhačovic. Současně ve všech komerčních společnostech skupiny EPK již oficiálně vystupuje pouze p. Tejml, který se prezentuje současně jako jediný akcionář a cílový vlastník celé skupiny vyznávající luxusní životní styl a současně jako osoba nemajetná čelící vysokému počtu exekucí. Kdo tedy nahradil uvedené politiky v dozorčí radě? Kdo je konečným beneficientem příjmů skupiny, která realizovala výnosy ve výši několika stovek milionů Kč a marži v řádu desítek milionů Kč? Věříme, že na všechny tyto otázky naleznou odpovědi orgány činné v trestním řízení, i naše společnost již v této věci připravuje několik trestních oznámení.
Dle reakcí starostů obcí se ukazuje, že skupina EPK dluží nemalé prostředky i řadě obcí a to zejména na přeplatcích za energie, které nejsou od EPK obcím řádně vraceny. Obce jsou tedy poškozeny jednáním skupiny EPK stejně jako naše společnost.
Vyzýváme proto v této věci starosty, zastupitele a občany všech dotčených obcí, aby nám i příslušným státním orgánům poskytli součinnost, která umožní zajištění těchto priorit v tomto pořadí: 1) zajištění kontinuálních dodávek energií do dotčených obcí, 2) minimalizaci finančních škod u všech poškozených 3) řádné vyšetření případných spáchaných trestných činů.

I my chceme, aby vánoční stromky v každé obci svítily i tyto vánoce. Neměli by z toho ale profitovat podvodníci.

Přílohy:
1) Vyjádření Amper Market, a.s., zaslané obcím 4.12.2015
2) Právní stanovisko týkající se smluv uzavřených mezi obcemi a EPK
3) Soudní usnesení vydané okresním soudem v Hodoníně
4) Aktuální výpis z obchodního rejstříku Energie pod kontrolou o.p.s.
Kontakt pro média v této věci:


Jan Palaščák
předseda představenstva, koncový vlastník, generální ředitel
Amper Market, a.s.
T: +420 225 282 790
M: +420 607 220 583
palascak@ampermarket.cz


Dokumenty
ke stažení: Vyjádření Amper Market, a.s. 4. 12. 2015 pdf , Právní stanovisko o neplatnosti smlouvy s EPK pdf , Usnesení soudu a nařízení předběžného opatření pdf , Výpis z obchodního rejstříku EPK pdf

Amper Market snižuje ceny elektřiny o 10%   23.11. 2015

Společnost Amper Market, a.s. dnes zveřejnila ceníky elektřiny na rok 2016. Oproti roku 2015 snižuje ceny o cca 10%. „Ceníky silové elektřiny na následující rok zveřejňujeme tradičně co nejdříve, aby naši stávající i potencionální zákazníci měli dostatek času na porovnání cen. Výrazné snížení cen umožnil náš jedinečný systém nákupu elektřiny, založený na aktivní účasti na burzách v Lipsku a v Praze, obchodní virtuální elektrárně a partnerství s výrobci elektřiny. Samozřejmě snížení cen by nebylo možné bez poklesu velkoobchodních cen.“ říká Jan Palaščák, generální ředitel Amper Market.
„Nadále se zaměřujeme primárně na podniky, municipality a výrobce elektřiny a na ucelenou nabídku energetických služeb těmto zákazníkům. Levnou dodávku elektřiny menším podnikatelům a domácnostem považujeme za důležitou součást těchto služeb, přestože tvoří jen malou část našeho obratu.“, zdůraznil Jan Palaščák a dodává: „U nás se proto zákazníci nemusejí obávat, že jsme levní proto, abychom nasbírali co největší portfolio zákazníků za účelem jeho dalšího prodeje. Zůstáváme nezávislou a poctivou alternativou vůči dominantním dodavatelům i sběratelům portfolií.“ 

Kompletní ceníky včetně regulovaných plateb budou zveřejněny, jakmile budou vydána příslušná cenová rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem.

Ceníky na rok 2016 pro podniky jsou k dispozici zde a ceníky pro domácnosti zde.


Přečtěte si o nás   18.11. 2015

Článek Ing. Jana Palaščáka, generálního ředitele Amper Market, a.s. byl otištěn v ročence Česká energetika 2015, která vychází jako příloha týdeníku Ekonom - http://www.ampermarket.cz/download/EK_2015-11-12.pdf . Mezi 20 nejvýraznějšími osobnostmi české energetiky se Jan Palaščák objevil i v loňském roce.


Výsledky za 1. pololetí 2015   7.10. 2015

Za první pololetí roku 2015 dosáhla akciová společnost Amper Market obratu 1,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst 56% při zachování kladného hospodářského výsledku. Hodnota EBITDA dosáhla 27,9 milionů korun.
 


Auditované výsledky Amper Market, a.s. za rok 2014   29.7. 2015

Podle finančních výkazů za rok 2014 dosáhla akciová společnost Amper Market obratu 1,64 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst 45% při zachování kladného hospodářského výsledku. To odpovídá prodeji cca 745 000MWh, který představuje přibližně 1,5% spotřeby elektrické energie v ČR. Hodnota EBITDA dosáhla 37 milionů korun.
 
Počet odběrných míst dosáhl koncem roku 2014 počtu 22 900. K 30. 6. 2015 počet odběrných míst opět vzrostl až na bezmála 30 000 (http://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-elektrina/pocty-opm-dodavatelu/page_report_70).
 


Amper Market vstoupil na lipskou burzu EEX   9.6. 2015

V minulém týdnu se společnost Amper Market, a.s. stala účastníkem obchodování s elektřinou na burze EEX v Lipsku, která je největší burzou tohoto typu ve střední a západní Evropě. Na burze EEX obchoduje cca  200 společností, z toho 8 z České republiky. Blíže na www.eex.com/en/trading/list-of-trading-participants.


Amper Market roste nejrychleji   9.6. 2015

Amper Market byl v prvních čtyřech měsících roku 2015 nejrychleji rostoucím dodavatelem elektřiny v ČR z hlediska počtu nových zákazníků: http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/12806-trh-s-elektrinou-a-plynem-pro-domacnosti-vitezove-porazeni

 


30 000 na dohled   5.6. 2015

Celkem do 29 758 odběrných míst dodávala elektřinu společnost Amper Market ke konci května 2015. Vyplývá to z právě zveřejněné aktuální statistiky OTE.


Elektřina pro podniky   5.5. 2015

Tradiční semináře pro zákazníky společnosti Amper Market proběhly 21. dubna v Praze a 22. dubna v Brně za přítomnosti cca 70 účastníků.

Přednášky v Praze:
1.Povinnosti a odpovědnost distributora s ohledem na zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny – Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., ČVUT FEL
2.Podpora v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Martina Růžičková, Brain Logistics s.r.o.
3.Situace na trhu s elektrickou energií – David Kučera, Power Exchange Central Europe
4.CO2 povolenky – Jan Ondřich, Candole Partners
5.Možnosti vlastní výroby energie pro podniky nebo komunální sektor – Jan Cizler, Karla spol. s r.o.

Přednášky v Brně:
1.Povinnosti a odpovědnost distributora s ohledem na zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny – Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., ČVUT FEL
2.Podpora v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Ing. Kateřina Sirotková, MBA, Brain Logistics s.r.o.
3.Situace na trhu s elektrickou energií – David Kučera, Power Exchange Central Europe
4.Možnosti vlastní výroby energie pro podniky nebo komunální sektor – Jan Cizler, Karla spol. s r.o.

Zájemci z řad zákazníků společnosti Amper Market, si mohou vyžádat prezentace ze seminářů na adrese akce@ampermarket.cz.


Aktuální počet odběrných míst společnosti Amper Market   9.2. 2015

Bezmála 5 000 odběrných míst činil podle statistik OTE přírůstek mezi loňským prosincem a koncem letošního ledna. K 31. 1. 2015 tak počet odběrných míst společnosti Amper Market dosáhl celkového počtu 27 949. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika dalších dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 OM. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje cca 50 000 odběrných míst.


Počet odběrných míst k 31.12.2014   6.1. 2015

Podle údajů zveřejněných dnes a.s. OTE dosáhl k 31. 12. 2014 počet odběrných míst společnosti Amper Market počtu 22 968. Meziročně narostl o více než 100%.


Počet odběrných míst společnosti Amper Market vzrostl za 11 měsíců o 100%   8.12. 2014

Počet odběrných míst společnosti Amper Market, a.s. dosáhl ke konci listopadu celkového počtu 22 664. Oproti stavu k 31. 12. 2013 vzrostl o 11 309, tj. prakticky se zdvojnásobil. Společnost očekává v letošním roce obrat cca 1,6 miliardy korun.


Oficiální přehledy počtu odběrných míst najdete na stránkách OTE zde.
 


První aukce elektřiny na komoditní burze PXE   20.11. 2014

Na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) dnes proběhla první aukce elektřiny pro koncové zákazníky. Zobchodováno bylo celkem 8 069 MWh. Zadavatelem aukce byl Český úřad zeměměřičský a katastrální. Vítěznou nabídku ve výši 1020 Kč za MWh podala společnost Amper Market, a.s.

„První aukce dopadla úspěšně, odběratel získal elektřinu o 30 Kč za MWh nižší, než poptával. Cena je férová a reflektuje cenovou hladinu na velkoobchodním trhu. Doufám, že tento první úspěch povzbudí další spotřebitele z řad měst, obcí, státních institucí i soukromých firem, aby využili služeb PXE“, říká David Kučera, generální sekretář POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE.

Nová služba - komoditní burza PXE - byla spuštěna na základě podnětů obchodníků s energiemi a s cílem umožnit koncovým spotřebitelům nalézt nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy zřízené podle zvláštního zákona. Ti tak získají nejlepší možnou cenu elektřiny, a to za zcela transparentních podmínek na největším trhu s elektrickou energií v regionu CEE. Nová služba je určena zejména pro firmy, obce, státní správu, a obecně pro všechny větší spotřebitele.
 


Ceníky Amper Market 2015: Snížení ceny silové elektřiny o 5%!   3.11. 2014

Společnost Amper Market zveřejnila ceníky dodávek elektřiny pro maloodběratele na rok 2015. Nové ceníky pro podniky a domácnosti přinášejí plošné snížení ceny silové elektřiny o 5%. Toto snížení bylo umožněno pokračujícím mírným poklesem velkoobchodních cen a také úspěšnou obchodní strategií kombinující přímý nákup od výrobců s nákupy na energetických burzách. Současně zůstává zachován velmi nízký poplatek za odběrné místo (25 Kč bez DPH měsíčně), který je výhodný zejména pro menší odběratele.

„Pro rychlé zveřejnění ceníků a uplatnění plošného snížení ceny silové elektřiny jsme se rozhodli proto, že tento způsob je férový a transparentní. Našim stávajícím i potenciálním novým zákazníkům chceme dát dostatek času na porovnání a zvážení nabídek“, říká Jan Palaščák, generální ředitel Amper Market. „Koncem září 2014 jsme dosáhli počtu 22 000 odběrných míst, přičemž cca 70% tvoří odběratelé z řad podniků, živnostníků a veřejného sektoru a 30% domácnosti. Ve střednědobém horizontu cílíme k počtu 100 000 odběrných míst. Cesta k tomuto cíli vede jedině přes výhodné ceny a seriózní přístup k zákazníkům bez rozdílu velikosti. Z tohoto důvodu nechystáme ani žádné triky v podobě "garance" nebo "fixace". Zajímavými tarify chceme vycházet vstříc některým skupinám zákazníků, např. obcím pro veřejné osvětlení a nově i domácnostem nebo majitelům elektromobilů“, dodává.

Zde najdete nový ceník pro domácnosti a zde nový ceník pro podniky.


Výsledky Amper Market, a.s. za první pololetí 2014   5.8. 2014

Obrat akciové společnosti Amper Market činil v 1. pololetí 832 milionů korun, což je o 47% více než ve stejném období loňského roku. Zisk společnosti dosáhl 10 milionů korun. Zákazníkům bylo dodáno 366 000 MWh elektřiny. Počet odběrných míst překročil v květnu 20 tisíc a aktuální stav ke konci července byl 21 255.


Elektromobily - vozidla budoucnosti   23.6. 2014

Celkem třinácti elektromobily se projížděli zákazníci a přátelé Amper Marketu ve čtvrtek 19. 6. v okolí Černé Hory na Blanensku. Ve spolupráci se společností LeasePlan se podařilo zajistit účast téměř všech vozidel dostupných v ČR včetně Tesly S ve verzi Performance zapůjčené p. Kubišem a nového elektrického vozu KIA Soul, který byl v ČR předveden úplně poprvé. Jezdilo se až na dno baterií.

Podívejte se na fotografie z naší projížďky:


Počet odběrných míst a.s. Amper Market překročil 20 tisíc   6.6. 2014

Počet odběrných míst společnosti Amper Market dosáhl v květnu celkového počtu 20 196. Od začátku roku tak vzrostl o téměř devět tisíc. Společnost očekává v letošním roce obrat cca 1,6 miliardy korun.


Oficiální přehledy počtu odběrných míst najdete na stránkách OTE zde.


Krize ne, příležitost ano   22.5. 2014

V rámci série kulatých stolů „Leading Minds Forum“, pořádaných vydavatelstvím Mladá fronta (resp. deníkem E15) a agenturou DDeM jsme se osobou našeho generálního ředitele Ing. Jana Palaščáka, zúčastnili fóra o budoucnosti energetiky v ČR na téma „Jak skončí krize jednotného energetického trhu?“

V diskusi, která následovala po úvodních vystoupeních Pavla Šolce, náměstka ministra průmyslu a obchodu, Davida Kučery z PXE a Pavla Cyraniho z ČEZu, zaznělo několikrát i naše stanovisko ve prospěch posilování tržních principů, decentralizace energetiky a propojení trhů v rámci EU. Obecně lze říci, že současnou realitu vnímáme jako příležitost k rozvoji nových obchodních přístupů a nových technologií výroby elektřiny. Žonglování s různými variantami krizových scénářů přenecháváme zastáncům pokračování rozvoje klasických zdrojů v rámci národních energetických monopolů či oligopolů. V diskusi samozřejmě byly prezentovány i jiné názory. Diskutující argumentovali například ve prospěch kapacitních plateb, proti podpoře OZE a silně rezonovaly různé formy kritiky německé „Energiewende“. S technicky orientovanými připomínkami vystoupil například zástupce ČEPSu.

Jsme toho názoru, že účastníci fóra mohli získat reprezentativní přehled o názorových proudech v rámci energetické komunity, aniž jim někdo agresivně vnucoval vlastní nebo skupinový názor. Organizátorům dáváme palec nahoru.
 


Semináře pro zákazníky   19.5. 2014

Společnost Amper Market uspořádala 13. a 14. května v Praze a v Brně tradiční energetické semináře pro zákazníky. Tématem přednášek byla zejména strategie nákupu elektřiny a úspory energie v podnicích.
Program:

 1. Ceny elektrické energie v roce 2014 (Ing. Viliam Grácz, Amper Market, a.s.),
 2. Strategie nákupu energie na PXE (David Kučera, PXE),
 3. Potenciál a náklady energetických úspor v ČR (Ing. Marcela Juračková, MPO ČR). V Brně: Výhodné investování do energetických úspor s podporou EIB (Ing. Václav Štětina, Raiffeisenbank a.s., Ing. Pavel Sitný, ENVIROS, s.r.o.)
 4. Moderní systémy energetických úspor v podnicích (Ing. Leoš Aldorf, Amper Savings, a.s.).

 


Upozornění pro zákazníky Amper Market, a.s.   5.5. 2014

 

Vážení zákazníci,

podle § 8 odst. 10 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, jsme nuceni předat údaje o odběratelích elektřiny České televizi.

Naše společnost je přesvědčena, že tento požadavek je v rozporu s právem na ochranu osobních údajů a s dobrými mravy a s touto praktikou nesouhlasí. Po obdržení opakované žádosti a předžalobní výzvy od České televize (20. února 2014) si naše společnost nechala zpracovat právnickou expertízu a požádala o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů. Z obou dokumentů, které nyní máme k dispozici, bohužel vyplývá, že k vydání údajů bychom byli dříve či později donuceni soudní cestou na základě zákona uvedeného výše.

Upozorňujeme Vás na tuto skutečnost i proto, že tzv. „následné zpracování osobních údajů odběratelů elektřiny ze strany České televize“ může v praxi znamenat vymáhání televizních poplatků.

Děkujeme za pochopení

Ing. Jan Palaščák

generální ředitel a předseda představenstva

                                                                                                                                                            


O virtuálních elektrárnách s Janem Palaščákem   11.3. 2014

Poslechněte si rozhovor s Janem Palaščákem, generálním ředitelem Amper Market, a.s. o virtuálních elektrárnách na BBC, který se uskutečnil 11. 3. 2014 od 9:05 h: celý rozhovor ve formátu .mp3 (13MB)


Amper Market. s.r.o. byla zapsána na Slovensku   23.2. 2014

Dne 22.2.2014 byla ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I pod vložkou číslo 97407/B zapsána společnost Amper Market, s.r.o. s přiděleným IČ: 47 587 059. V souladu s dlouhodobou vizí společnosti tak byla dokončena první fáze působení značky Amper Market na Slovensku. V současné době se pracovníci společnosti intenzivně věnují problematice obchodování s elektrickou energií na slovenském trhu.

Společnost má sídlo na adrese Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.


Počet odběrných míst společnosti Amper Market vzrostl o třetinu   4.2. 2014

V důsledku zvýšeného zájmu zákazníků a vysokého pracovního nasazení na přelomu roku překonal růst počtu odběrných míst společnosti Amper Market dosavadní rekord. V průběhu jediného měsíce jich přibylo 6 100. Celkový stav ke konci letošního ledna dosáhl 17 455 opm (odběrných míst) a díky tomu se společnost zařadila mezi 10 největších dodavatelů na trhu. S obratem cca 1,1 miliardy korun pokrývá společnost cca 1,2 % spotřeby elektřiny v ČR.

Oficiální přehledy počtu odběrných míst najdete zde.


Akciová společnost Amper Market oznamuje předběžné výsledky za rok 2013   24.1. 2014

Podle předběžných finančních výkazů za rok 2013 prodala akciová společnost Amper Market  více než 450 000 MWh elektrické energie, což představuje téměř 100% nárůst oproti celkovému prodanému množství v roce 2012. Celkový roční obrat činil cca 1,05 miliardy Kč při kladném hospodářském výsledku. Přímý výkup elektřiny, pocházející především z obnovitelných zdrojů, dosáhl 235 000 MWh. Na rok 2014 společnost již uzavřela s koncovými zákazníky smlouvy na dodávky cca 700 000 MWh elektrické energie, což odpovídá více než 1% celkové spotřeby v ČR.
 
Počet odběrných míst vzrostl od počátku loňského roku přibližně o 38% na 11 355. Z tohoto počtu představovali cca 70% odběratelé z řad podniků, živnostníků a veřejného sektoru a 30% domácnosti.
 


20. ledna jsme si připomněli 239. výročí narození významného francouzského fyzika a matematika, k jehož dílu a odkazu se hlásí i naše společnost.   15.1. 2014

André-Marie Ampère se narodil v rodině obchodníka ve vesnici Poleymieux-au-Mont-d´Or nedaleko Lyonu v roce 1775. Podle dostupných pramenů nikdy nechodil do školy. V jeho rodné vesnici totiž škola ani nebyla. Učitelem mu byl hlavně jeho otec Jean-Jacques Ampère, který mu poskytl vynikající vzdělání zejména v matematice a latině. Mladý Ampère prý už od 4 let četl vše, co mu přišlo pod ruku, a první vědeckou práci, i když oficiálně nepublikovanou, napsal ve 13 letech. Ve 14 letech přečetl i dvacetidílnou Encyklopedii sepsanou tehdejšími francouzskými vědci a filozofy pod vedením Denise Diderota a Jeana-Baptiste Le Rond d´Alemberta. Podle pamětníků z ní i po letech, díky fenomenální paměti, přesně citoval celá hesla. Když přečetl celou domácí knihovnu, jezdil si s otcem půjčovat knihy do Lyonu. Latinu, kterou k jejich četbě potřeboval, prý zvládl za pár týdnů.

Do Ampèrova života tvrdě zasáhla Velká francouzská revoluce, když se jeho otec, považovaný za aristokrata, stal v roce 1793 obětí jakobínského teroru. Ve stejném roce mu zemřela na tuberkulózu sestra Antoinetta. Těžké životní období po smrti otce překonal mimo jiné díky postupnému návratu k intenzivnímu studiu, zejména matematiky. Od roku 1796 pak už matematiku i sám v Lyonu vyučoval. V roce 1801 byl jmenován profesorem fyziky a chemie na École Centrale v Bourg-en-Bresse. Později přednášel na École Polytechnique v Paříži a na Collège de France. Zahraničním členem Royal Society of London byl Ampère zvolen v roce 1827.

Ampére byl dvakrát ženatý. První žena Julie však brzy zemřela a Ampérovi nezbylo než svěřit syna Jeana do péče své sestry Josefíny. Druhé manželství se záhy po narození dcery v roce 1807 rozpadlo. Podstatné je, že Ampére, který byl v té době již profesorem, se stal de facto bezdomovcem a hmotná nouze ho pak doprovázela po celý zbytek života. Mizerný plat řádného profesora si vylepšoval jako kontrolor rozpočtů École Polytechnique, což v praxi znamenalo počítání nákladů na provoz kuchyní, nákup nábytku apod. I jeho účinkování v učitelském povolání nebylo vůbec jednoduché. Před dětmi z lepších rodin se musel promenovat v nuzném oblečení, které vzbuzovalo posměch. K tomu byl navíc ještě silně krátkozraký a roztržitý, čehož někteří studenti zneužívali. O co menší autoritu měl mezi neukázněnými studenty, o to větší uznání se mu dostávalo a dostává ve vědecké obci.

V širokém povědomí je Ampér spojován především s fyzikou a magnetismem a je považován za zakladatele elektrodynamiky. V letech 1820 – 1827 objevil a experimentálně ověřil řadu fyzikálních zákonitostí, které pak popsal ve své zásadní práci Théorie mathématique des phénomènes électro-dynamiques, uniquement déduite de l'expérience (Matematická teorie elektrodynamických jevů odvozená výlučně z experimentů) z roku 1827. Na základě jeho prací byly formulovány základní zákony a definice elektrodynamiky. Například:
- Ampérův zákon pro magnetickou sílu mezi dvěma vodiči, jehož pomocí byla v později formulována a v roce 1948 mezinárodně přijata definice základní jednotky soustavy SI ampér (1 A): 1 A je stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi nimi sílu 2×10-7 N na 1 m délky.
- Ampérův zákon (vzorec) pro sílu v magnetickém poli, který udává sílu, kterou působí magnetické pole na elektrický vodič protékaný elektrickým proudem.
- Tzv. Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič (palec ukazuje dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty orientaci magnetických indukčních čar) a Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku (prsty ukazují dohodnutý směr proudu v závitech, palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar).
A dále:
- Formuloval teorii permanentních magnetů a vyslovil hypotézu o příčině zemského magnetismu.
- Na principu interakce magnetického pole vodiče s magnetkou sestrojil galvanometr – přístroj k měření elektrického proudu.
- Společně s Dominiquem Aragem zhotovil první elektromagnet.

Prostřednictvím některých publikací (například Considerations sur la théorie mathématique du jeu  - úvod do matematické teorie her) si Ampère ve své době získal uznání i jako vynikající matematik. Kromě fyziky a matematiky se zabýval i botanikou a chemií. Věnoval se také monumentálnímu pokusu o roztřídění věd.

André-Marie Ampère zemřel 10. června 1836 v Marseille. Je pohřben na Cimetière de Montmartre v Paříži. Jeho jméno nese od roku 1881 základní jednotka elektrického proudu, stejně jako měsíční hora Mons Ampère v pohoří Montes Apenninus nebo od roku 2011 i naše akciová společnost.
 


Amper Market dodá proud městu České Budějovice   10.1. 2014

Společnost Amper Market zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele elektřiny pro statutární město České Budějovice pro rok 2014. Součástí kontraktu jsou také dodávky pro Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 


Porovnejte si ceny na nezávislé kalkulačce   8.1. 2014

Značná část otázek směřovaných na zákaznickou linku Amper Market se týká cen elektřiny, možnosti jejich objektivního porovnání a správnosti výsledků získaných z „kalkulaček“ dostupných na stránkách dodavatelů i na různých specializovaných srovnávacích webech. Správnost výsledků získaných z těchto zdrojů je z povahy věci poznamenána snahou buďto elektřinu prodat nebo její prodej zprostředkovat. Proto doporučujeme využití kalkulačky Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který má k dispozici oficiální ceníky a je nezávislý na výrobcích a dodavatelích elektřiny.


Upravené ceníky Amper Market, a.s. pro podniky a domácnosti zveřejněny!   6.12. 2013

Ceníky společnosti Amper Market, a.s. upravené na základě cenových rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 5/2013 a 6/2013 ze dne 27. listopadu 2013 jsou k dispozici ke stažení v sekcích "Podniky" a "Domácnosti".
 


Nový ceník Amper Market: Nejnižší ceny silové elektřiny na trhu!   25.11. 2013

Společnost Amper Market dnes zveřejnila ceníky dodávek elektřiny pro maloodběratele na rok 2014. Nové ceníky pro podniky a domácnosti přinášejí výrazné snížení cen silové elektřiny, odrážející pokles velkoobchodní ceny v uplynulém roce a úspory dosahované díky unikátnímu obchodnímu modelu, který společnost používá k optimalizaci nákupu elektřiny.

Snížení ceny silové elektřiny je výrazné zejména u distribučních sazeb pro odběrná místa s vyšší spotřebou. Naopak zákazníkům s menší spotřebou elektřiny vychází Amper Market vstříc především nízkým poplatkem (25 Kč bez DPH měsíčně) za odběrné místo. „Využili jsme veškeré možnosti našeho obchodního modelu, abychom mohli nabídnout nejnižší ceny na trhu“, říká Jan Palaščák, generální ředitel Amper Market.  „Například u jedné z nejběžnějších distribučních sazeb pro podnikatelský maloodběr, C01, jsme oproti průměru dosud zveřejněných konkurenčních ceníků o cca 15% levnější. Společně s očekávaným snížením regulovaných plateb, kde jsme v ceníku vycházeli z návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, se tedy zákazníci mohou těšit na opravdu zajímavé snížení celkových nákladů na elektřinu“, dodává.

Nové ceníky včetně meziročního srovnání jsou k dispozici v sekcích podniky a domácnosti.


Zvláštní cenu společnosti Amper Market získalo Galavito   20.11. 2013

Vítězové Grantového programu pro členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR byli vyhlášeni na slavnostním galavečeru „Dne podnikatelů České republiky“ konaném 19. 11. 2013 v pražském hotelu Ambassador. Vítězem se stal Ing. Dušan Tripal - TRIPET s projektem Zpracování odpadového papíru v rolích. Současně byli vyhlášeni i vítězové soutěže Equa bank Rodinná firma roku a vítězové soutěže „Nastartujte se“ pro začínající podnikatele.

Zvláštní cenu společnosti Amper Market, a.s., včetně prémie 20 000 Kč za inovativní řešení, získala společnost Galavito s.r.o., která vyvinula unikátní infrazářič Galavito Thermotable. Jedinečnost tohoto elektrického topného systému spočívá v umístění elektrického topení ve stolové podnoži. Díky tomuto technickému řešení příjemně a efektivně zahřívá osoby sedící u stolu na předzahrádkách restaurací, barů a kaváren. Díky inovativnímu technickému zpracování nahrazuje neefektivní plynové zářiče, které zabírají místo a vylučují škodlivé zplodiny. Firma spolupracuje na vývoji nového produktu s Inovacentrem ČVUT. Společnost současně získala i třetí místo v hlavní soutěži.


Amper Market: stále budeme výrazně levnější než dominantní dodavatelé   23.9. 2013

Rovněž Amper Market reaguje na snížení cen pro maloodběratele ze strany lídra trhu, společnosti ČEZ. Velkoobchodní snížení cen o 15-20%, ke kterému došlo za posledních 12 měsíců, promítne Amper Market tak jako v minulých letech i do cen pro koncové zákazníky. Nové ceníky pro maloodběratele z řad domácností a podnikatelů představí společnost v průběhu několika týdnů. Zákazníci Amper Market mohou tyto ceníky očekávat bez obav, protože i nové ceníky budou výrazně nižší než ceníky dominantních dodavatelů. Např. současné silně rezonující ohlášené slevy ČEZ na rok 2014 pouze dostaly ceny této společnosti přibližně na úroveň cen Amper Market pro rok 2013, tj. nový ceník Amper Market na rok 2014 bude výrazně levnější.


Předběžné výsledky Amper Market, a.s. za 1. pololetí roku 2013   23.8. 2013

V prvním pololetí letošního roku prodala akciová společnost Amper Market podle předběžných finančních výkazů cca 235 000 MWh elektrické energie, což představuje obrat 568 mil. Kč. Hospodářský výsledek společnosti dosáhl úrovně 11,8 mil. Kč. Za celý rok očekává Amper Market obrat cca 1,1 mld. Kč.


Nové webové stránky Amper Market   1.8. 2013

Nové webové stránky společnosti Amper Market jsou v provozu od 1. srpna. Nový design a struktura stránek zvýší uživatelský komfort a bude propojena s ostatními společnostmi holdingu Amper.


Licenci na recyklaci solárních panelů získal další systém: PV Recovery.   26.6. 2013

Společnost PV Recovery, s.r.o. dne 25.6.2013 získala od Ministerstva životního prostředí zápis kolektivního systému do Seznamu výrobců elektrozařízení, ve skupině 4 Spotřebitelská zařízení a solární panely dle přílohy č. 7 zákona o odpadech se zaměřením výhradně na recyklaci solárních panelů. PV Recovery je tak prvním zcela novým kolektivním systémem a rovněž prvním kolektivním systémem s původem v sektoru fotovoltaiky, který oprávnění na provoz kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů získal.
PV Recovery je systém, který založili provozovatelé fotovoltaických elektráren, obchodník s elektřinou, mj. vyrobenou ze slunečního záření, Amper Market, a.s. a elektroinstalační společnost a generální dodavatel FVE, MICRONIX, spol. s r.o. Systém spolupracuje se zpracovatelem elektroodpadu, společností SITA CZ a.s., součástí globální skupiny GDF SUEZ, jež garantuje zpracování solárních panelů prostřednictvím své logistiky a sítě provozoven. Tento systém byl založen s jedinou motivací minimalizovat dopady příslušné legislativy na provozovatele FVE a dodavatele FVE, provozovat kolektivní systém s minimálními náklady a po likvidaci solárních panelů vrátit maximum prostředků nazpět plátcům recyklačního poplatku, tj. s cílem ochránit finanční prostředky vlastní, našich zákazníků a partnerů.
Za tímto účelem PV Recovery dosud uzavírala smlouvy o zajištění kolektivního plnění s provozovateli a dodavateli (dovozci, výrobci) fotovoltaických elektráren z řad zákazníků a partnerů zakládajících společností. Po získání „Zápisu“ je PV Recovery připravena reagovat na rostoucí zájem a uzavírat smlouvy i s dalšími zájemci z řad provozovatelů či dodavatelů FVE.
S případnými dotazy se, prosím, obracejte na tel. 225 282 792, e-mail: vyrobci@ampermarket.cz.


Amper Market dodá energii městům   24.6. 2013

Společnost Amper Market vyhrála výběrová řízení na dodávky elektrické energie pro města Chrudim (1. 8. 2013 - 31. 7. 2015), Most (2014 a 2015), Rokytnice v Orlických Horách (2014 a 2015), Říčany (1. 9. 2013 - 31. 8. 2014) a Prahu 9 (1. 7. 2013 a rok 2014).


Amper Market podepsal smlouvu o dodávkách elektřiny s VZP   23.5. 2013

Amper Market, a.s. zajistí dodávky elektrické energie pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR.


Semináře "Energie v podnicích aktuálně"   23.5. 2013

Společnost Amper Market uspořádala 22. května v Praze a 23. května v Brně semináře „Energie v podnicích aktuálně“.

Program:

 1. Aktuální stav distribuční soustavy a možnosti připojení odběratelů
  (Ing. Ivan Cimbolinec, ČVUT),
 2. Sledování a řízení spotřeby energie v průmyslu – Energetický dispečink
  (Ing. Jiří Matoušek, dataPartner s.r.o., Ing. Oldřich Dolejš, Ph. D., WAGO Elektro spol. s r.o.),
 3. Jak správně nakupovat elektrickou energii
  (David Kučera, PXE),
 4. Česko-německý trh s elektřinou – současná dynamika a dopad market couplingu
  (Jan Ondřich, MSc., Candole Partners).

Zájemci z řad zákazníků společnosti Amper Market, kteří se nemohli semináře zúčastnit, si mohou vyžádat prezentace na adrese akce@ampermarket.cz


Rozhovor s generálním ředitelem   21.8. 2012

Náš generální ředitel poskytl rozhovor E15 na téma Virtuální elektrárny http://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/jan-palascak-nase-virtualni-elektrarna-neni-zadne-perpetuum-mobile-906676


Změny obchodních podmínek   26.10. 2012

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o změnách týkajících se obchodních podmínek a ceníků na rok 2013. S platností ke dni 1. 11. 2012 mění naše společnost Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen „OPD“). Nové OPD nabývají účinnosti dne 1. 1. 2013 a jsou ke stažení na těchto webových stránkách. Od 1. 1. 2013 dochází také ke změně cen silové elektřiny pro zákazníky připojené do sítě NN. Nové ceny budou pro zákazníka účinné vždy až po uplynutí garance ceny silové elektřiny, tj. po uplynutí 12 měsíců od zahájení dodávky elektřiny od naší společnosti, tj. často později než k datu 1. 1. 2013. Ceník na rok 2013 je rovněž ke stažení zde na webových stránkách. V případě Vašeho nesouhlasu s výše uvedenou změnou OPD jste oprávněn v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů, v platném znění (Energetický zákon) od smlouvy se společností Amper Market a.s. písemně odstoupit, a to nejpozději do deseti dnů přede dnem účinnosti změny OPD. V případě, že neakceptujete nový ceník elektřiny společnosti Amper Market a.s. máte právo odstoupit písemně od smlouvy nejpozději do deseti dnů přede dnem skončení období Vám garantované ceny silové elektřiny. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na zákaznické lince 800 701 313 nebo prostřednictvím e-mailu info@ampermarket.cz.


Webová kancelář