Města a obce

Dodáváme elektřinu do 37 270 odběrných míst

Díky unikátnímu obchodnímu modelu a nízkým provozním nákladům se společnost Amper Market úspěšně zúčastňuje významných výběrových řízení na dodavatele elektrické energie pro města, obce a komunální podniky. Právě na města a obce připadne významná část z cca 1,5 TWh elektřiny, kterou společnost plánuje dodat v letošním roce. Mezi stávající partnery patří například města Brno, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Kolín, Kutná Hora, Ostrava, Praha, Přerov, Semily, Sokolov, Strakonice, Turnov a také kraje Karlovarský a Olomoucký a Kraj Vysočina.

Z komunálních podniků dodává Amper Market například Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s., Jihočeskému vodárenskému svazu, Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava, a.s. a Teplárnám Brno, a.s. Mezi další odběratele společnosti Amper Market z veřejného sektoru patří Česká národní banka, Česká zemědělská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Sesterská společnost Amper Savings může nabídku doplnit o projekty úsporných řešení včetně projektů takzvané energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, zkratka EPC), které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Podrobné informace o nabídce společnosti Amper Market a dalších společností skupiny Amper pro veřejný sektor je možno získat na kontaktní adrese obchod@ampermarket.cz nebo na telefonních číslech 800 701 313 a 234 701 411.

Smluvní dokumentace

Vzory smluv a formulářů společnosti Amper Market, a.s. najdete v sekci Elektřina pro podniky

Webová kancelář